Apology
Charmides
Cratylus
Critias
Crito
Euthydemus
Euythphro
Gorgias
Ion
Laches
The Laws
Lysis
Meno
Parmenides
Phaedo
Phaedrus
Philebus
Protagoras
The Republic
Sophist
Statesman
Symposium
Theaetetus
Timaeus